CHAKA

Shudufazdo

Pretty and James
Birthday: 28 November 2023
Birthweight: 3.18kg
Length: 47cm

GOKOOL

Levi Mark

Karen and Mark
Birthday: 3 July 2023
Birthweight: 2.8kg
Length: 47cm

putri

Malaika

Putri and Dylan
Birthday: 25 March 2023
Birthweight: 3.18kg
Length: 48cm

Clifford

Gabrielle and Chris
Birthday: 10 October 2022
Birthweight: 4.28kg
Length: 51cm

NAIDOONERUSHA

Seyaara

Nerusha and Deheshan
Birthday: 12 September 2022
Birthweight: 2.79kg
Length: 43cm

rethabile1

Warona

Rethabile and Mphahlela
Birthday: 27 March 2023
Birthweight: 2.80kg
Length: 47cm

HOLLAND.jpg

Gianna

Jeanette and Piet
Birthday: 24 August 2022
Birthweight: 3.20kg
Length: 45cm

Grayson

Victoria and Christopher
Birthday: 19 July 2021
Birthweight: 3.47kg
Length: 50cm

Sage

Nicole and Matt
Birthday: 5 July 2021
Birthweight: 3.43kg
Length: 48cm

Imani

Fari and Leon
Birthday: 12 July 2021
Birthweight: 3.45kg
Length: 49cm

Thamarai

Loretta and Dushern
Birthday: 18 October 2021
Birthweight: 3.47kg
Length: 50cm

mentor.jpg

Mila

Kristen and Elliot
Birthday: 5 August 2022
Birthweight: 3.30kg
Length: 46cm

PRINCE

Jay

Chantal and Scot
Birthday: 2 January 2023
Birthweight: 4.0kg
Length: 52cm

MEGAN NAIDOO

Alayna

Kallee and Megan
Birthday: 6 April 2021
Birthweight: 3.0kg
Length: 47cm

haneem.jpg

Sabina

Haneem and Anthony
Birthday: 1 May 2022
Birthweight: 1.07kg
Length: 39cm

IMG-20230608-WA0000

Jaxson Reign

Romy and Justin
Birthday: 4 June 2023
Birthweight: 3.5kg
Length: 39cm

Please send to: receptiondrhall@outlook.com

Please add:
Name of newborn
Names of parents
Date of Birth
Birthweight
Length

× How can we help you?